HOME

มาทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาขายปลีกน้ำมันไทย ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่มีผลต่อราคา และทำไมจึงไม่ปรับขึ้น หรือลดลงทันที 

ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก?

Visitors: 31,103